6. ročník prestižní konference

Největší událost roku zasvěcená solární energetice a akumulaci

Ruská invaze na Ukrajinu ze dne na den přináší změny do evropské energetiky. Přibývají hlasy volající po větší roli OZE, rychlejší výstavbě nových zdrojů a urychleném přijetí nové legislativy, která by umožnila novým prvkům účinně stabilizovat elektrizační soustavu. Do toho stojí Česko na prahu nového “solárního boomu”. Nová vláda si dala za cíl postavit elektrárny na sto tisíc střech do roku 2025. Díky Modernizačnímu fondu začnou opět vznikat velké instalace. To vše v kontextu evropského Green Dealu, který nová vláda vidí jako příležitost pro Česko, a také v souvislosti s nárůstem cen energií. Jak zapadá fotovoltaika do plánů Evropské komise a české vlády? Jak se mohou firmy pomocí solární energie zabezpečit proti nárůstu cen energie? Jak a kde se bude stavět bez státních dotací? Věnovat se budeme také trendovým oblastem jako jsou agrovoltaika, akumulace energie do baterií i do vodíku a mnoho dalších.

Chcete vědět, co vás čeká v oblasti moderní energetiky v příštím desetiletí?

Konferenci předsedali a diskuzi řídili:

Jan Fousek

Jan Fousek

předseda představenstva, Solární asociace

Jan Krčmář

Jan Krčmář

výkonný ředitel, Solární asociace

Oldřich Sklenář

Oldřich Sklenář

analytik, Asociace pro mezinárodní otázky

Kateřina Davidová

Kateřina Davidová

projektová koordinátorka, Centrum pro dopravu a energetiku

Na konferenci vystoupili a na vaše dotazy odpovídali:

Jakub Hrbek

Jakub Hrbek

ředitel Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu, SFŽP

Jiří Bím

Jiří Bím

vedoucí sekce agrovoltaika, Solární asociace

Jan Kořán

Jan Kořán

advokát a společník, Advokátní kancelář KF Legal

Martin Panáč

Martin Panáč

předseda představenstva asociace AKU-BAT

Martin Sedlák

Martin Sedlák

programový ředitel, Svaz moderní energetiky

René Neděla

René Neděla

vrchní ředitel sekce energetiky a jaderných zdrojů, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Pavel Doucha

Pavel Doucha

jednatel, DOUCHA ŠIKOLA advokáti

Jan Krčmář

Jan Krčmář

výkonný ředitel, Solární asociace

Jan Kalina

Jan Kalina

člen představenstva, ČEZ

Kadri Simson

Kadri Simson

eurokomisařka pro energetiku (videozdravice)

Anna Hubáčková

Anna Hubáčková

ministryně, Ministerstvo životního prostředí ČR

Helena Langšádlová

Helena Langšádlová

ministryně pro vědu, výzkum a inovace ČR

Martin Durčák

Martin Durčák

předseda představenstva ČEPS

Petr Kusý

Petr Kusý

člen Rady ERÚ

David Šafář

David Šafář

člen představenstva EG.D

Bohuslav Čížek

Bohuslav Čížek

ředitel Sekce hospodářské politiky, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Žanet Hadžić

Žanet Hadžić

ředitelka Odboru stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Jan Maršák

Jan Maršák

ředitel Odboru odpadů, Ministerstvo životního prostředí ČR

Michal Kocůrek

Michal Kocůrek

managing consultant, EGÚ Brno a.s.

Marc Müller

Marc Müller

partner, bpv BRAUN PARTNERS

Petr Krejčíř

Petr Krejčíř

ředitel pro technologie budov, Siemens, s.r.o., Smart Infrastructure

Peter Pikna

Peter Pikna

specialista rozvoje obnovitelných zdrojů, ČEZ Obnovitelné zdroje

Jiří Gavor

Jiří Gavor

Jednatel ENA s.r.o., Výkonný ředitel ANDE – Asociace nezávislých dodavatelů energií

Petr Nezveda

Petr Nezveda

ředitel, SAKO Brno SOLAR, a.s.

Jan Jašek

Jan Jašek

Head of Industy Expertise Center, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Na technickém workshopu vystoupili a na vaše dotazy odpovídali:

Pavel Hrzina

Pavel Hrzina

odborný asistent ČVUT v Praze/ Solární asociace

Miroslav Calda

Miroslav Calda

jednatel, Atlantis Management

František Žák

František Žák

specialista provozu sítí a bateriových úložišť, Photomate

Ladislava Černá

Ladislava Černá

manažerka Centra pokročilé fotovoltaiky, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická

Rudolf Kučka

Rudolf Kučka

Vedoucí výroby bateriových uložišť Tesla LH

Jan Černý

Jan Černý

Managing Director oddělení Monitoring and Control, Photon Energy Group

Tomáš Brouček

Tomáš Brouček

Manager rozvoje obchodu, Czech Digital Power Business dep., Huawei Technologies (Czech) s.r.o.

Program

9:00 - 9:40

Blok I.

Budoucnost energetiky z pohledu vrcholných politiků
Moderuje: Jan Fousek, předseda představenstva, Solární asociace

Jan Krčmář, výkonný ředitel, Solární asociace

Zahájení, úvodní slovo

Kadri Simson, eurokomisařka pro energetiku (video)

Význam FVE v energetickém mixu EU z pohledu EK

Jozef Síkela, ministr, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR- zastoupením ministra pověřen René Neděla, náměstek Sekce energetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

FVE v českém energetickém mixu, Nový energetický zákon

Anna Hubáčková, ministryně, Ministerstvo životního prostředí ČR

Výstavba nových OZE z pohledu MŽP (ModFond, OP ŽP, NZÚ aj.)

Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace ČR

Obnovitelné zdroje a moderní energetika jako šance pro českou vědu a výzkum

9:40 - 9:50

PŘESTÁVKA

9:50 – 10:50

Blok II.
Šance a bariéry pro českou fotovoltaiku
Moderuje: Jan Fousek, předseda představenstva, Solární asociace

Diskutující

René Neděla, náměstek Sekce energetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Petr Kusý, člen Rady ERÚ

Martin Durčák, předseda představenstva ČEPS

David Šafář, člen představenstva EG.D

Jakub Hrbek, ředitel Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu, SFŽP ČR

Témata diskuze

Pohled MPO na budoucnost fotovoltaiky

Priority MŽP v energetice a klimatu v rámci předsednictví ČR

Nová tarifní struktura směrem k aktivním spotřebitelům a energetickým komunitám

Průběžné výsledky studie zdrojové přiměřenosti ČR

Připojování nových FVE do distribuční soustavy

Podpora fotovoltaiky – aktuální výzvy a budoucnost

10:50 - 11:10

PŘESTÁVKA

11:25 – 12:25

Blok III.
Fotovoltaika a další moderní trendy jako příležitost pro český průmysl

Moderuje: Oldřich Sklenář, analytik, Asociace pro mezinárodní otázky

Diskutující

Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Michal Kocůrek, managing consultant, EGÚ Brno a.s.

Jiří Gavor, Výkonný ředitel ANDE – Asociace nezávislých dodavatelů energií

Jan Krčmář, výkonný ředitel, Solární asociace

Martin Sedlák, programový ředitel, Svaz moderní energetiky

Martin Panáč, předseda představenstva AKU-BAT CZ

Témata diskuze

Pohled na vývoj FVE vs. plyn ve světle aktuální energetické krize

Co čekat u cen energií?

FVE jako šance pro průmysl, PPA kontrakty

Moderní energetika pro firmy

Akumulace jako nedílná součást rozvoje OZE

12:45- 14:15

OBĚD

13:00 - 14:15

Technický workshop

Trendy a praktické zkušenosti ve fotovoltaice

Moderuje: Pavel Hrzina, odborný asistent, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická

Jan Černý, Managing Director oddělení Monitoring and Control, Photon Energy

Správa a provoz FVE – praktické zkušenosti.

Tomáš Brouček, Manager rozvoje obchodu, Huawei Technologies (Czech) s.r.o./ František Žák, vedoucí technik, Photomate s.r.o.

Komplexní portfolio a podpora jako cesta k optimalizaci energetických nákladů

Miroslav Calda, CEO, Atlantis management s.r.o.

Projektová příprava a povolovací proces FVE

Ladislava Černá, manažerka Centra pokročilé fotovoltaiky, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická

Trendy ve fotovoltaice

Rudolf Kučka, Vedoucí výroby bateriových uložišť Tesla LH

Bateriová uložiště jako nástroj řízení a optimalizace v energetice

14:15 – 15:25

Blok IV.
Trendy v moderní energetice

Moderuje: Kateřina Davidová, projektová koordinátorka, Centrum pro dopravu a energetiku

Jan Kalina, člen představenstva a ředitel divize obnovitelná a klasická energetika ČEZ

Rozvojové plány v oblasti fotovoltaiky

Zdeněk Tříska, COO, SOLAR GLOBAL a.s.

Vodík, akcelerátor energetické soběstačnosti

Petr Nezveda, ředitel společnosti SAKO Brno SOLAR, a.s.

Plány města Brna v komunitní energetice

Petr Krejčíř, ředitel pro technologie budov, Siemens, s.r.o., Smart Infrastructure

Jak mohou chytré budovy podpořit rozvoj OZE a moderní energetiky

Jiří Bím, vedoucí sekce a garant tématu agrivoltaiky, Solární asociace

Agrivoltaika v ČR - šance a bariéry

Pavel Doucha, partner, DOUCHA ŠIKOLA advokáti s.r.o.

PPA smlouvy jako nástroj rozvoje solární energetiky

Jan Jašek, Head of Industy Expertise Center, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Financování ESG a udržitelných energetických projektů

15:25 - 15:45

PŘESTÁVKA

15:45 – 17:00

Blok V.
Legislativa

Moderuje: Jan Krčmář, výkonný ředitel, Solární asociace

Marc Müller, partner, bpv BRAUN PARTNERS

Aktuální právní otázky v souvislosti s provozem FVE

Jan Kořán, advokát a společník, Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.

Praktické otázky připojování výroben k distribuční soustavě

Peter Pikna, specialista rozvoje obnovitelných zdrojů, ČEZ Obnovitelné zdroje

Technické zkušenosti z provozu nových FV instalací ČEZ - Ledvice, Dukovany, Štěchovice

Žanet Hadžić, ředitelka odboru stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj

Povolovací procesy pro nové FVE

Jan Maršák, ředitel Odboru odpadů, Ministerstvo životního prostředí ČR

Nařízení EU o bateriích

17:00

Závěr, diskuze

Večerní program: součástí konference je neformální společenský večer s občerstvením, hudbou a ochutnávkou koktejlů, který se bude konat od 17:00 hod. v místě konání konference.

Poplatky

890,-
Sborník prezentací a video záznam Technického bloku

Praktické informace

photo

Konference bez obav

Během akce byla zajištěna všechna bezpečnostní opatření v nadstandardním režimu.

photo

Místo konání

O2 Universum
Kongresové a multifunkční centrum
Českomoravská čp. 2345/17a, 190 00 Praha 9

photo

Parkování

Parkovací dům poblíž O2 Universum
Cesta k parkovacímu domu zde

Partneři konference

Generální partner konference

Hlavní partner konference

Photomate_Huawai_1200x627-01

Partner konference

Skupina_CEZ__–_barevna_sablona_logotyp_Skupina_CEZ_2.4
u_pivovar

Záštitu konferenci udělili

Pořadatel konference

Odborní partneři

Mediální partneři

Produkční zajištění konference

Představení partnerů

INFORMACE / INSPIRACE / INOVACE

Kontakty

Mgr. Petra Písková

Mgr. Petra Písková

Manažerka konference

M: +420 774 695 620

petra.piskova@solarniasociace.cz

www.solarniasociace.cz  

Libuše Kalkus Kameníčková

Libuše Kalkus Kameníčková

Manažerka produkce konference

M: +420 777 950 853

kamenickova@semkon.cz

www.semkon.cz