Ladislava Černá

Ladislava Černá

Ladislava Černá

manažerka Centra pokročilé fotovoltaiky, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická