Žanet Hadžić

Žanet Hadžić

Žanet Hadžić

ředitelka Odboru stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR