Libor Kolář

Libor Kolář

Libor Kolář

vedoucí útvaru Rozvoj a správa sítě ve společnosti EG.D