Jiří Skalický

Jiří Skalický

Jiří Skalický

ředitel odboru památkové péče Magistrát hl. města Prahy