Ján Karaba

Ján Karaba

Ján Karaba

ředitel, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)